top of page
callversation-02.png

Home

3

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

การฉีดก้นหลังจากถ่ายหนักที่ถูกต้อง

คือต้องเอามือถูด้วย

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page