top of page
callversation-02.png

Home

2

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

ถ้าต้องอยู่กับอากาศแบบเดียวตลอดชีวิต

เลือกอากาศร้อนอบอ้าว มากกว่าหนาวยะเยือก

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page