top of page
callversation-02.png

Home

คุณจะเลือกอะไร

3

มีคนสองคนกำลังจะจมน้ำ คนหนึ่งคือบิล เกตส์ เศรษฐีใจบุญนักช่วยเหลือสังคม กับอีกคนคือ
ไอน์สไตน์ในวัยทารก ถ้าคุณช่วยได้แค่หนึ่งคน คุณจะ

assssset-32.png

ช่วยบิล เกตส์

หรือ

ช่วยไอน์สไตน์
ในวัยทารก

assssset-33.png
bottom of page