top of page
callversation-02.png

Home

คุณจะเลือกอะไร

2

พ่อคุณป่วยหนัก หากเสียชีวิตในคืนนี้ก่อนเที่ยงคืน จะได้เงินประกัน 10 ล้าน แต่ประกันจะหมดอายุภายในเที่ยงคืน ถ้าเสียชีวิตหลังจากนี้ จะไม่ได้เงินเลย พ่อจึงขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ คุณจะ

assssset-32.png

ทำตามคำขอพ่อ

หรือ

ต่อชีวิตท่าน

assssset-33.png
bottom of page