top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

จะเป็นไอดอลคนดังรูปร่าง หน้าตาสำคัญกว่าความพยายาม

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page