GET TO KNOW
TIPS & TRICKS!

EXAMPLE QUESTION

assssset-15.png
assssset [Recovered]-15.png
 
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

Agree

Disagree

Agree

แสดงความคิดเห็นโดยการชูนิ้วให้กล้องตามคำตอบที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

1/3

 
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

Agree

โดยที่คุณมีเวลาเพียง 15 วินาทีในการเลือกคำตอบเท่านั้น! เมื่อหมดเวลาต้องยกนิ้วชูคำตอบพร้อมกันทันที

 

เมื่อทุกคนเลือกคำตอบแล้ว เริ่มคุย ถกเถียงกันได้เลยว่าเพราะอะไรถึงตอบ
คำตอบนี้! ในเวลา 3 นาที

2/3

 
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

Agree

เมื่อหมดเวลา 3 นาทีแล้ว
กด “NEXT QUESTION” 

เพื่อไปคำถามต่อไป

3/3

 
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

Agree