top of page

GET TO KNOW
TIPS & TRICKS!

EXAMPLE QUESTION

assssset-15.png
assssset [Recovered]-15.png
Anchor 1
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

assssset-13.png

Agree

Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.16.png
Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.08.png

Disagree

assssset-13.png

Agree

แสดงความคิดเห็นโดยการชูนิ้วให้กล้องตามคำตอบที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

1/3

Anchor 2
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

assssset-13.png

Agree

Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.16.png

โดยที่คุณมีเวลาเพียง 15 วินาทีในการเลือกคำตอบเท่านั้น! เมื่อหมดเวลาต้องยกนิ้วชูคำตอบพร้อมกันทันที

 

เมื่อทุกคนเลือกคำตอบแล้ว เริ่มคุย ถกเถียงกันได้เลยว่าเพราะอะไรถึงตอบ
คำตอบนี้! ในเวลา 3 นาที

2/3

Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.08.png
Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.16.png
Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.08.png
Anchor 3
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

assssset-13.png

Agree

Screen Shot 2563-04-15 at 14.02.16.png

เมื่อหมดเวลา 3 นาทีแล้ว
กด “NEXT QUESTION” 

เพื่อไปคำถามต่อไป

3/3

Anchor 4
assssset-15.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

วันนี้อารมณ์ดีสุดๆ ไปเลยจ้า

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page