top of page
callversation-02.png

Home

5

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

ลอกการบ้าน/ลอกข้อสอบสมัยเรียน

เป็นเรื่องปกติ ยอมรับได้

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page