top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

ประชาชนตัวเล็กๆอย่างเรา เปลี่ยนแปลงประเทศ

ในระดับโครงสร้างไม่ได้หรอก

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page