top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

4

ค้าทำงานดี ไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าเข้ามาด้วย
วิธีการที่ถูกหรือผิด

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page