top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

7

คอรัปชั่นที่ทำให้ความเป็นอยู่ของคนหมู่มากดีขึ้น

เป็นเรื่องที่รับได้

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page