top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

2

สื่อควรมีเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลถึง

แม้ว่าจะกระทบความมั่นคงแห่งชาติ

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page