top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

5

วงไอดอลทั้งหญิงและชายขับเคลื่อน

ด้วยการทำให้คนเป็นวัตถุทางเพศ

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page