top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

1

นักการเมืองเก่งแต่คอรัปชั่น ดีกว่า

นักการเมืองทำงานแย่แต่ไม่ขี้โกง

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page