top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

6

ควรสนับสนุนคนเพศเดียวกันให้สามารถแต่งงานและ

รับเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page