เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

เพลงช้างขึ้นต้นด้วย “ช้าง ช้าง ช้าง” ไม่ใช่ “ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง”  

Disagree

assssset-13.png

Agree

 
 
assssset-15.png

HOW TO ENJOY CALLVERSATION

Ask Questions

assssset-27.png

Celebrate differences

การพูดคุยที่สนุกคือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของเรา 

ไม่แน่...คุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ หรือเปลี่ยนจุดยืนในบางประเด็นไปเลยก็ได้