เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

โรงเรียนสห ทำให้ปรับตัว
ตอนเรียนมหาลัยง่ายกว่า
หญิง/ชายล้วน

Disagree

assssset-13.png

Agree

 
 
assssset-15.png

HOW TO ENJOY CALLVERSATION

Ask Questions

assssset-27.png

Celebrate differences

การพูดคุยที่สนุกคือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของเรา 

ไม่แน่...คุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ หรือเปลี่ยนจุดยืนในบางประเด็นไปเลยก็ได้