top of page

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

ถ้าชีวิตนี้เลือกประสบความสำเร็จได้เพียงด้านเดียว คุณจะเลือก

assssset-32.png

งาน อาชีพ

หรือ

ความรัก ความสัมพันธ์

assssset-33.png
Anchor 1
Anchor 3
assssset-15.png

HOW TO ENJOY CALLVERSATION

Ask Questions

assssset-27.png

Celebrate differences

การพูดคุยที่สนุกคือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของเรา 

ไม่แน่...คุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ หรือเปลี่ยนจุดยืนในบางประเด็นไปเลยก็ได้

bottom of page