callversation-02.png

Home

คุณจะเลือกอะไร

6

ถ้าสลับร่างกับแฟนได้
คุณจะใช้ร่างแฟนไปทำเรื่องเลวๆ


ไม่นะ จะเคารพเขา สุภาพสุดๆ

หรือ

โห เสร็จแน่
จะแกล้งให้ยับ