callversation-02.png

Home

คุณจะเลือกอะไร

3

ถ้าคุณมีลูกแล้ว และเพิ่งมาค้นพบว่าภรรยา / สามีที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดมีชู้ คุณจะ

ทนอยู่กันไปเพราะ
เห็นแก่ลูก

หรือ

ยอมไม่ได้
ฟ้องหย่าทันที