top of page
callversation-02.png

Home

คุณจะเลือกอะไร

7

ถ้าคุณเป็นประธานาธิดีทรูแมนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คุณรู้ว่าระเบิดนิวเคลียร์จะคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก แต่ทำให้สงครามโลกยุติลง คุณจะ

assssset-32.png

ให้ดำเนินการต่อ

หรือ

สั่งหยุดภารกิจ

assssset-33.png
bottom of page