top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

7

ถ้าจะสวยหรือหล่อ ก็ต้อง
ทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page