เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

เราควรเชิดชูไอดอลที่ไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่
เพราะมีความสามารถในด้านอื่นๆ ด้วย 

Disagree

Agree

 
 

HOW TO ENJOY CALLVERSATION

Ask Questions

Celebrate differences

การพูดคุยที่สนุกคือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของเรา 

ไม่แน่...คุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ หรือเปลี่ยนจุดยืนในบางประเด็นไปเลยก็ได้

ABOUT US 

CALLVERSATION is designed by Glow Story.

We believe in the power of stories and conversations.

Visit our website or send us a message on our Facebook Page.

© 2020 Created by Glowstory.