top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

6

ดาราเป็นบุคคลสาธารณะ ต้องอดทนกับ

คำด่าหรือคำวิจารณ์ได้

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page