top of page
callversation-02.png

ENTERTAINMENT

เรื่องวงการบันเทิงและสื่อ

เมื่อโลกแห่งความบันเทิงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าแห่งความสุขเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีฉากหลังแห่งมายาที่ฉาบเคลือบเอาไว้ เช่นเดียวกับคำถามว่าใครฆ่าอารยาก็อาจไม่ได้มีความจริงเพียงแค่หนึ่งเดียวเหมาะสำหรับทุกคนที่มีความบันเทิงในหัวใจหรือถ้าเป็นคนชอบมองเรื่องบันเทิงแล้วขบคิดก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่

30 - 60 นาที

(เวลาเล่นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของวงคุยของคุณ)  

assssset-12.png
bottom of page