top of page
callversation-02.png

EDUCATION

เรื่องการศึกษา

เพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน ชวนวางตำราแล้วเชิญเข้ามายังเวทีสนทนากับโรงเรียน Callversation สู่วิชาการศึกษาตลอดชีวิตเพียงกล้าพูด กล้าคิดเพื่อหาคำตอบที่ไม่มีถูกผิดให้คำถามที่(ยัง)ไม่มี(คนกล้าบอก)คำตอบ เหมาะสำหรับคนชอบเรียน ชอบรู้ ชอบตั้งคำถามเป็นชีวิตจิตใจ

30 - 60 นาที

(เวลาเล่นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของวงคุยของคุณ)  

assssset-12.png
bottom of page