top of page
callversation-02.png

Home

7

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

วงการสื่อควรจะทำข่าวเรื่องสถานการณ์

คู่รักในวงการ

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page