top of page
callversation-02.png

Home

เห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยแค่ไหน?

5

ระบบน่าเชื่อถือ เมื่อคนที่เราเชียร์ได้เป็นรัฐบาล

Disagree

assssset-13.png

Agree

bottom of page